Školení

TK - Testy Komponentů

TK0 - vstupenka k umění testování komponentů bez osciloskopu
Jak testovat komponenty nezávisle na řízení motoru, jeho regulacích a projevech závady bez osciloskopu.

TK1 - když to nejde jinak, připojme osciloskop
Jak testovat komponenty nezávisle na řízení motoru, jeho regulacích a projevech závady pomocí osciloskopu.