Školení

TK - Testy Komponentů

TK1 x/x - nejjednodušší testy za pomocí pouze sériové diagnostiky a pomocných dostupných přístrojů a přípravků jako jsou měřáky, aktivátory, testery (bez osciloskopu a multimetru)
TK2 x/x - testy za pomocí TK 1/x + multimetr + osciloskop 

TK 0 - filosofie testů komponentů TK1 a TK2
Pro všechny, kteří chtějí umět testovat drahé a na demontáž nepřístupné komponenty před tím, než je vymění.
1. základní myšlenka 2. Jak testovat vedení a kontakty 3. jak testovat snímače (obecně/příklady) 4. Jak testovat akční členy (obecně/příklady)


Bude vytvořeno :

TK1 S/HT - Snímače Hmotnosti a Tlaku - testy komponentů + využití signálu
1. MAF/NTC (analog, digital) 2.MAP (Atm, plnící tlak) 3. DIFF DPF 4. snímač tlaku ve válci 5. Sn. tlaku paliva (nízkotlak, vysokotlak)

TK1 S/T - Snímače Teplot - testy komponentů + využití signálu
1. Výfuk 2. Vzduch/chl.kapalina 3. Palivo 4. Olej

TK1 S/P - Snímače Plynů - testy komponentů + využití signálu
1. LS skoková 2. LS širokopásmová zážeh 3. LS širokopásmová vznět 4. NOx snímač zážeh 5. NOx snímač vznět

TK1 NK - Neelektrické Komponenty - testy komponentů
1. Test relativní komprese 2. Těsnost a průchodnost sacího systému (zážeh/vznět)  2. Těsnost a průchodnost výfukového systému (zážeh/vznět)

TK1 VNK - Výfukové neelektrické komponenty - testy komponentů
1. KAT vznět 2. DPF 2.KAT NOx 3. KAT SCR 4. KAT zážeh 6. OPF

TK1 AČ/VP - testy akčních členů vzduchu/polohy - testy komponentů
1. EGR 2. Klapky 3. Přestavení vačky

TK1 AČ/K - testy akčních členů kapalin - testy komponentů
1. Čerpadla v nádrži 2. výkon/těsnost vysokotlakých palivových systémů (zážeh/vznět) 3. Regulátory tlaku paliva (zážeh/vznět)

TK1 AČ/V - testy akčních členů vstřikování - testy komponentů
1. Vstřikovače vznět 2. Vstřikovače zážeh 3. Vstřikovač ADBlue 4. Vstřikovač Aditiv 5. Vstřikovač regenerace DPF