Online školení
Stejným způsobem jako prezenční školení jsou pořádána online školení prostřednictvím platformy ZOOM.