Záznam školení o emisích a metodice měření

09.03.2023

Jde o kompletní školení technické části pro emisní techniky. Tedy informace důležité jak pro servisy, tak i pro laiky. Jde o videozáznam a skripta. Aktuálnost je k datu vytvoření (2020). Celkový čas 5 hodin. 
Cena : 1 800 Kč bez DPH
Kupujte na e-shopu