Ceník

Jednotná cena za diagnostiku nebo privátní individuální školení (max. 2 osoby) - 1000kč/hod. bez DPH
Poradenství na dálku - 600kč/30min, 1000kč/50min. bez DPH

Hromadná školení pro firmy - 1700kč/hod. bez DPH

Cestovné - 10kč/km bez DPH

Analýza čiptuningu - 3tis kč bez DPH

Čiptuning osobní - 5 až 8tis kč bez DPH
Teplé starty VW - 3tis kč bez DPH
Čiptuning nákladní - 11 až 15tis kč bez DPH
Čiptuning traktory - 16 až 25 tis kč bez DPH

Immo off - 2,5 až 4tis kč bez DPH
Obnovení softwaru jednotky motoru - 3 až 5tis kč bez DPH
Oprava padajících ručiček Octavia I do roku 2000 - 3tis kč bez DPH (úprava plošného spoje - odstranění příčiny defektu)

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je :
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “